Easy-Dental : ระบบการจองคิวคลินิกทันตกรรมออนไลน์ (Easy Dental) คือระบบอำนวยความสะดวกให้สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลของรัฐที่มีหน่วยทัตกรรม คลินิกทันตกรรมนำระบบ Easy-Dental ไปใช้อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสามารถนัดหมาย และจองคิวทันตกรรม เช่น ทำฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด จัดฟัน โดยขอใช้งานระบบได้ฟรี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบจองคิวนัดหมายออนไลน์ได้

วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบการจองคิวคลินิกทันตกรรมออนไลน์ (Easy Dental)

1. เพื่อให้สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลของรัฐที่มีหน่วยทัตกรรม คลินิกทันตกรรมนำระบบ Easy-Dental ไปใช้อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสามารถนัดหมาย และจองคิวทันตกรรม เช่น ทำฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด จัดฟัน โดยขอใช้งานระบบได้ฟรี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบจองคิวนัดหมายออนไลน์ได้

2. เพื่อให้คลินิกทันกรรม หรือคลินิกอื่น ๆ รูปแบบเดียวกันนำไปประยุกต์ใช้เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลการจองคิวนัดหมายทันตกรรม แบบออนไลน์ ได้สะดวก และรวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายในบางกรณี ที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติเฉพาะของระบบการจองคิวคลินิกทันตกรรมออนไลน์ (Easy Dental)

1. ระบบ Easy-Dental สามารถรับจองคิวนัดออนไลน์ผ่านมือถือได้ทุกระบบ และผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แท็บเล็ต(Tablet) โน๊ตบุค(Laptop) หรือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส่วนตัว(Desktop PC) ได้

2. สามารถใช้เป็นระบบนัดหมายกับคลินิกทันตกรรม หรือนำไปประยุกต์ใช้กับ คลินิกประเภทอื่น ๆ เช่น คลินิกความงาม คลินิกฝังเข็ม คลินิกแพทย์แแผนไทย คลินิกแพทย์แผนโบราณ คลินิกเฉพาะทางอื่น ๆ ได้ แบบออนไลน์ ผ่าน อุปกรณ์มือถือ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

3. ระบบ Easy-Dental มีรูปแบบการจัดการจองแบบ ปฏิทินออนไลน์ ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวก และง่ายในการใช้งาน ทำงานแบบ ลากและปล่อยวาง (Drag & Drop) เช่น เลื่อนวันนัดของผู้ป่วย โดยการลากข้อมูลจากวันนัดหมายเดิม ไปวันนัดหมายใหม่ได้ ทันที และ สามารถแยกสี แยกประเภท ของรายการจองแต่ละรายการได้ สามารถแยกประเภทปฏิทินได้ เช่น เลือกดูเฉพาะการนัดขูดหินปูน นัดผ่าฟัน นัดจัดฟัน ได้

4. ระบบ Easy-Dental มีระบบบริหารงาน Admin หรือระบบหลังบ้าน (Back Office) สวยงาม และใช้งานง่าย บริหารจัดการข้อมูลทั้งระบบแบบฐานข้อมูล (Database System) ออนไลน์ ที่ปลอดภัย และใช้งานต่อเนื่องได้ตลอดเวลา

5. มี ระบบแจ้งเตือนการจองคิวนัดหมาย แบบ Real Time Notify ไปที่มือถือของคลินิก แบบแจ้งเตือนทันทีที่มีการจองนัดหมาย

6. มีระบบสรุปข้อมูลที่สำคัญ เพื่อ แจ้งเตือนแบบข้อความสรุปในแต่ละวัน เช่น แจ้งเตือนสรุปยอดจองคิวนัดหมาย ที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อให้ฝ่ายประสานงานลูกค้า ได้ติดต่อยืนยันการจองและแจ้งเตือนคิวนัดหมายให้ลูกค้าก่อนวันนัดอีกครั้ง

7. ระบบ Easy Dental สามารถกำหนด วันหยุดของคลินิก วันหยุดพิเศษ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะของแต่ละคลินิก ได้เอง เพื่องดรับจองในวันหยุด ที่ระบุไว้

8. คลินิกสามารถบริหารจัดการช่วงเวลา การบริการ และแพทย์ผู้รับบริการได้เอง เช่น เลือกนัดแพทย์ประจำการจัดฟันให้กับคนไข้ หรือผู้รับบริการด้วยแพทย์ท่านเดียวกัน

9. ระบบสามารถรวบรวมข้อมูลการนัดหมาย เช่น ประวัติการนัดหมายที่ผ่านมา หรือการนัดหมายในอนาคต ของผู้ป่วย หรือ ลูกค้าแต่ละราย ได้

10. ระบบ Easy-Dental มี Dashboard สรุปข้อมูลที่สวยงาม จัดวางให้ใช้งานง่ายสามารถสรุปข้อมูล สถิติ เช่น จำนวนห้วงเวลาในการจอง ประเภทการบริการเปรียบเทียบ โดยจัดทำเป็นกราฟเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

11. ระบบ Easy-Dental สามารถ คัดกรอง และแจ้งเตือนรายการจองคิวที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน หรือรายการที่ยืนยันแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ ผู้ใช้งานระบบสามารถบริหารคิวจองได้ง่าย สะดวก และถูกต้อง และรวดเร็ว

12. ออกแบบให้แสดงผลตามประเภทอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน [Responsive Design]

อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการทำงานของระบบ Easy-Villa

1. แสดงผลได้ดีสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลเว็บไซต์ และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้

2. แสดงผลได้ดีสำหรับอุปกรณ์มือถือเคลื่อนที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows mobile , IOS หรือ Android

3. รองรับการแสดงผลได้ดี ที่หน้าจออุปกรณ์ความละเอียดตั้งแต่ 360x640 พิกเซล ขึ้นไป

4. รองรับการแสดงผลได้ดีสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) แนะนำ Chrome , Firefox , SafariMicrosoft Edge

ทดลองใช้ระบบจองคิวทันตกรรมออนไลน์ (Easy Dental)

1. สำหรับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ทดลองจองระบบจองคิวทันตกรรมออนไลน์ จาก คลิ๊กรูป QR code  หรือ scan QR code สีม่วง นี้ (เป็นระบบทดลองเท่านั้น ไม่ใช่การระบบจองจริง)
qr code dental demo 01

2. ระบบหลังบ้าน (Back Office) ทดลองใช้สำหรับ หน่วยงานรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่ทันตกรรม เข้าไปเพื่อบริหารการจอง และ ยืนยันการจองให้ผู้ป่วย หรือ ผู้รับบริการ คลิ๊กรูป QR code  หรือ scan QR code สีฟ้า ข้างล่างนี้

qr code dental demo 01

** โดยสามารถขอ Username และ Password  เพื่อทดลองระบบ Back Office
จาก INBOX : https://m.me/iprogramyou34

 

 

1. ระบบจำกัดให้ใช้ฟรี สำหรับสถานพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลรัฐบาล ที่สนใจใช้ระบบนัดหมายทันตกรรมผู้ป่วย มี คลินิกและสถานให้บริการพยาบาลในรูปแบบเดียวกัน ที่ขอใช้งานระบบ หลากหลายที่ เนื่องจากเป็นโปรแกรมฟรี ไม่ต้องเสียค่าติดตั้ง ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระบบ (Hardware) หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Software)

2. เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้งานระบบแล้ว ผู้ขอใช้งานจะสามารถเปิดระบบใช้งานได้เลยในเวลาไม่เกิน 10 นาที เนื่องจากระบบถูกออกแบบมาเพื่อพร้อมให้ใช้งานตลอดเวลาโดยผู้ใช้ไม่ต้องจัดหาเซิร์ฟเวอร์(Server)เอง หรือลงโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติมอีก

ข้อตกลง & เงื่อนไขการขอใช้ระบบงาน Click ตรงนี้เพื่อขอใช้งานระบบ